Sportraad Heiloo

Sportraad Heiloo (SRH) is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport in onze samenleving en komt op voor de vereniging overstijgende belangen van de sportaanbieders in Heiloo.

Wij zijn

Sportraad Heiloo

SRH geeft strategische en operationele adviezen, gevraagd en ongevraagd, over zowel sportspecifieke thema’s als de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Adviezen ontwikkelt de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld. Adviezen van Sportraad Heiloo zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en praktisch uitvoerbaar.

Sportraad Heiloo bestaat uit 7 bestuursleden & ondersteuning onder voorzitterschap van Frans Endel. Onze samenwerkingspartners zijn: Gemeente Heiloo, sportverenigingen, Stichting Trefpunt Heiloo, buurtsportcoaches van Holland Sport, collega Sportraden uit de BUCH en Stichting Sport-Z.


025akties2

Leer de sportraad kennen

Wie zijn wij?

Sportraad Heiloo, opgericht in 2013, bestaat uit een groep nauw betrokken & kritische believers in de enorme waarde van sport en bewegen voor de inwoners van Heiloo. In het filmpje wordt belicht wat de Sportraad heeft gedaan sinds de doorstart in 2020.

Minimaal een keer per jaar vindt de Algemene Leden vergadering plaats. Hier worden de doelstellingen voor het komend jaar besproken.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN SPORTRAAD HEILOO

HET LAATSTE NIEUWS

Leden van de sportraad

neem contact met ons op

contactformulier