100% score deelnemers cursus Sociale Hygiene

Afgelopen weken hebben 13 vrijwilligers van sportverenigingen uit Heiloo deelgenomen aan een cursus Sociale Hygiëne. De cursus Sociale Hygiëne leert deelnemers om op verantwoorde wijze alcohol te schenken en/of te verkopen. Er wordt ingegaan op (de werking van) alcohol, drugs, gokken, het gastvrijheidsconcept, wet- en regelgeving in de horeca, het sociaal-hygiënisch beleid en arbeidsomstandigheden.

Op locatie of bij evenementen waarbij alcohol wordt geschonken, geldt de verplichting dat iemand aanwezig is die in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne. Ook in sportkantines geldt deze verplichting.

Vrijwilligers van Foresters, Hippische Sportvereniging Heiloo en Double Stars hebben deelgenomen aan de cursus en zijn allemaal geslaagd voor het landelijke examen, dat evenals de cursusavonden, in de kantine van de Foresters heeft plaatsgevonden.

De cursus is verzorgd door Johan de Boer van Sociale Hygiëne Noord Nederland.
Door de samenwerking tussen de verenigingen en de coördinatie door de SportRaad zijn de kosten zoveel mogelijk beperkt. De verenigingen hebben de kosten verder kunnen drukken door een beroep te doen op de regeling voor deskundigheidsbevordering vrijwilligers van de gemeente Heiloo.