12 april: Algemene Ledenvergadering Sportraad Heiloo

Op woensdag 12 april 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Sportraad Heiloo plaats. Tijdens deze jaarlijkse vergadering zal er stil gestaan worden bij de nieuwste ontwikkelingen binnen de Heilooër sportwereld en worden een aantal bestuurlijke wijzigingen voorgelegd aan de leden.

Frans Endel zal tijdens de ALV officieel terugtreden als voorzitter van de Sportraad Heiloo. Bij goedkeuring van de leden draagt hij het stokje over aan Janco Barentz.  Frans Endel heeft aangegeven als bestuurslid betrokken te willen blijven bij de Sportraad en stelt zich daarvoor verkiesbaar. Martijn Mol stelt zichzelf verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Jan Meijers heeft tijdens de ALV van 16 april 2016 aangegeven nog een half jaar aan te blijven als secretaris van de Sportraad. Deze functie is momenteel vacant.

Voor aanmelden voor de ALV, aanmelden als (tegen)kandidaat voor een van de bestuurlijke functies of bij interesse in de vacature van secretaris kan contact worden gezocht met de Sportraad Heiloo via sportraadheiloo@live.nl.

De vergadering zal plaatsvinden bij de badmintonvereniging op de eerste verdieping en start om 19.45.  De inloop is vanaf 19.30. het Zevenhuizen 46, 1852 JC Heiloo

Aansluitend op de ALV zullen er nog een drietal onderwerpen aan bod komen. Deze presentaties zijn voor alle inwoners en verenigingen toegankelijk.

  1. Onderzoek naar De toekomstige vereniging door Willemijn van Ernst, Stagiaire Hogeschool Amsterdam Sport, Management en Ondernemen. Zij zal haar stage opdracht vanuit de Sportraad toelichten met daarbij een eerste indicatie vanuit de deelnemende verenigingen.
  2. Ontwikkelen Buurtsportcoach Heiloo door Pascale de Hoogh
  3. Mededeling ambtelijke ontwikkelingen op het gebied van beleid en Sportstimulatie in BUCH verband.

De start van het tweede, openbare, deel van de avond is om 21.00.