Ondertekening Convenant Gemeente Heiloo – Sportraad Heiloo

Locatie: gemeentehuis Heiloo

Gemeente Heiloo en Sportraad Heiloo hebben een convenant ondertekend met als doel de samenwerking met elkaar beter te structureren en in belang van de sport- en beweegaanbieders te komen tot een samenhangend beleid om zoveel mogelijk inwoners met plezier te kunnen laten sporten en bewegen.
Voor Sportraad Heiloo een kroon op het werk van de afgelopen jaren. Het belang van sport en bewegen wordt mede door dit convenant erkent en onderstreept.