Heiloose Politiek doet pittige uitspraken tijdens sportdebat


Op woensdag 9 maart vond op initiatief van de Sportraad en de buurtsportcoaches het eerste sportdebat Heiloo in de Cultuurkoepel plaats. Aan dit debat namen alle politieke partijen van Heiloo en gingen zij onder leiding van voormalig top-hockeyster en tv-presentatrice Elsemieke Havinga met elkaar in debat. Wij spraken na afloop met Ton Mosheuvel, vice-voorzitter van de Sportraad, en vroegen hem hoe hij dit als gastheer heeft ervaren. “Als Sportraad wisten wij vooraf niet wat wij van het debat mocht verwachten, maar ik kan niet anders zeggen dat het onze verwachtingen heeft overtroffen. Alle partijen hadden zich best goed voorbereid en wisten ieder voor zich toch wat punten te scoren om zo hun achterban te overtuigen dat sport en bewegen bij hen in goede handen was en hoe belangrijk sport en bewegen is voor een gezond en vitaal Heiloo.. Daarnaast was er over sommige onderwerpen ook opvallend veel eensgezindheid.”
Eensgezindheid bij de politiek in Heiloo?
Kun je een aantal voorbeelden geven van deze eensgezindheid want dat is best bijzonder te noemen. “Alle partijen waren het er over eens dat buurtsportcoaches een belangrijke rol vervullen om mensen in beweging te krijgen en op deze manier ook een bijdrage leveren in de strijd tegen eenzaamheid en de preventie van zorgvraag. Het structureel beschikbaar stellen van middelen om de buurtsportcoaches ook in de toekomst hun werk te laten doen, was dan ook geen punt van discussie. En, leuk voor ons als Sportraad, iedereen was van mening dat wij een rol moesten spelen bij de totstandkoming van het sportbeleid voor de komende jaren. En tijdens het debat kwam naar voren dat de werkwijze van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is aangepast waardoor sommige ouders met kleine beurs hun kinderen om financiële redenen niet meer kunnen laten sporten. Alle politici waren unaniem van mening dat de gemeente middelen beschikbaar zou moeten stellen om te zorgen dat deze kinderen in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten.” Was er ondanks deze eensgezindheid dan nog wel sprake van een debat? “Jazeker, op andere onderwerpen was er zeker sprake van verschil in visie. Zo willen sommige partijen dat er overdag veel meer gebruik zou moeten kunnen worden gemaakt van de aanwezige sportaccommodatie maar wensen zij verenigingen daarvoor niet te ondersteunen om dat te realiseren , terwijl een andere partij zover wil gaan dat de gemeente iemand zou moeten aanstellen om het gebruik overdag te stimuleren. Over eventuele extra ondersteuning van verenigingen wordt uberhaupt verschillend gedacht; van niets tot zeer ruimhartig. Kortom, ik ben benieuwd hoe dit gaat verlopen als er na de verkiezingen een nieuw College moet worden gevormd.”
Hoe nu verder?
Wat gaat de Sportraad nu doen met de verzamelde standpunten? “Het verslag van het debat gaat naar de deelnemers en een maand na de verkiezingen gaan we met ze in overleg om te bespreken of ze in de onderhandelingen hun standpunten ook daadwerkelijk hebben ingebracht en zullen we ons uiterste best doen de politieke partijen en de gemeente te ondersteunen om hun voornemens op dit gebied te verwezenlijken.”
En dan nog een laatste vraag. Is dit debat van invloed geweest op je eigen stemgedrag? “Laten we het er op houden dat het debat mijn gedachten hierover heeft bevestigd…”
Het debat is te bekijken op www.sportenbewegeninheiloo.nl