2022: Nieuw budget voor beweegprojecten via Lokaal Sportakkoord

Het afgelopen jaar zijn er verschillende projecten gestart door middel van een bijdrage uit het Lokaal Sportakkoord, zoals bijvoorbeeld de zwaairoute vanuit het Trefpunt, de Urban Sportdag voor jongeren of het project waarin mensen uit de bijstand kennis kunnen maken met verschillende sporten.
Om lokale initiatieven te ondersteunen heeft de overheid het budget voor het Lokaal Sportakkoord voor 2021 van € 20.000,- verdubbeld. Daarnaast is de looptijd van Sportakkoord met een jaar verlengd, wat betekent dat ook voor het jaar 2022 een bedrag van € 20.000,- te besteden is om sport en bewegen in Heiloo te stimuleren. Om aanspraak te maken op een deel van dat budget kan een aanvraag door de verenigingen worden gedaan voor het Lokaal Sportakkoord.
Om aanspraak te maken op een deel van dat budget kan een aanvraag worden gedaan, door zowel leden als niet leden van Sportraad Heiloo, voor het Lokaal Sportakkoord. Hiervoor moet een project aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet een project een toevoeging zijn op het bestaande aanbod, een samenwerking zijn tussen verschillende organisaties en moet de borging van het project zijn vastgelegd in een projectplan. Iedereen mag een aanvraag indienen. Klik op de foto hieronder om alle eisen te zien waaraan een aanvraag moet voldoen.
De stuurgroep van het Lokaal Sportakkoord beoordeelt de aanvragen en verdeelt de gelden. Aanvragen konden gedaan worden tot 31 augustus 2022 via sportakkoordheiloo@gmail.com. Ook na die datum kunnen nog aanvragen ingediend worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Buurtsportcoach Bart Ploeger, via sportakkoordheiloo@gmail.com of
06-28493955.