Aanbesteding zwembad het Baafje en consequenties voor sporthal Het Vennewater

Zoals onlangs bekend is geworden heeft de gemeente de aanbesteding voor exploitatie van zwembad het Baafje in gang gezet. De SportRaad ontvangt in dit verband de nodige vragen over de gevolgen die dit heeft voor sporthal Het Vennewater.

Mede op het advies van de SportRaad maakt de Sporthal geen deel uit van de aanbesteding van zwembad het Baafje. Een verandering waartoe wel is besloten, is dat wordt overgegaan tot onbemande verhuur van de sporthal. Dit komt overeen met de werkwijze die de afgelopen jaren al op de zondagen werd gehanteerd.

De SportRaad blijft in gesprek met de gemeente over de toekomst van de sporthal in het kader van het gemeentelijk accommodatiebeleid.
Ook de sportverenigingen die intensief gebruik maken van de sporthal zijn hierbij betrokken.

Voor het huidige seizoen is in nauw overleg met sportverenigingen en bonden het rooster voor de sporthal weer door de SportRaad ingevuld. Resultaat is een zo optimaal mogelijke bezetting binnen de beschikbare ruimte. Dit betekent dat gedurende het seizoen met name in de avonduren niet aan de behoefte van alle verenigingen kan worden voldaan. Desondanks zijn verenigingen en bonden tevreden met de uren die hen zijn toegewezen en de manier waarop de verschillende belangen hierbij zijn afgewogen.