Bestuur SportRaad Heiloo formeel verkozen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 26 februari 2014 is het bestuur van SportRaad Heiloo formeel verkozen.Hiermee is de feitelijke invulling van het bestuur officieel vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter               Frans Endel

Penningmeester    Nico Meijer

Secretaris               Jan Meijers

Algemeen               Ton Verberne

Algemeen               Matthijs de Moel

De SportRaad vertegenwoordigt inmiddels alle grote sportverenigingen van Heiloo en de daarbij aangesloten sporters (ruim 7.500 sporters).

De SportRaad zal in eerste instantie de focus leggen op de volgende aandachtsgebieden: