Frans - Voorzitter

Ik ben Frans Endel, geboren in 1947 in Heiloo en mijn jeugd t/m mijn 18 e door mogen brengen in Alkmaar en daarna weer teruggekeerd in Heiloo en tot op heden nog steeds inwoner van Heiloo. Ik heb altijd naast mijn werkzaamheden als projectmanager bij KPN aan verschillende soorten sport gedaan zowel uitvoerend als organisatorisch. Ik heb als een van de initiatiefnemers in 2011 mogen deelnemen aan het vormgeven en oprichten van een sportraad in Heiloo en tot op heden, na een korte onderbreking en na akkoord van de leden aan de doorstart van de Sportraad mogen werken. Het belang van de aanwezigheid van een Sportraad was de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Dit niet alleen voor de (sport) verenigingen maar voor de gehele gemeenschap binnen Heiloo . Door COVID-19 werd dit beeld alleen maar versterkt. Dat ik dit niet alleen kan en wil doen moge duidelijk zijn. Ik ben daarom als voorzitter heel content dat er om mij heen een heel nieuw én goed team is geformeerd waarmee al hele duidelijke stappen richting gemeente en naastliggende organisaties zijn gezet. Hiermee wordt het algemeen belang door te fungeren als verbindings orgaan met sport en bewegen als hulpmiddel, het algemeen welzijn van zowel de jeugd, de jongere ouderen als pensionaten steeds dichter benaderd.


Ton - Vicevoorzitter

Ton Mosheuvel, gepensioneerd, maar nog volop actief. Rotterdammer, die al 16 jaar in Heiloo woont. Ben de laatste 20 jaar in allerlei functies actief geweest in de zorg- en welzijnssector en daar ervaren hoe belangrijk sporten, bewegen en ontmoeten is. Het is bewezen dat dat gezondheid en geluk bevordert en stress en eenzaamheid kan voorkomen.. Ik denk dat de Sportraad daarin voor Heiloo een rol kan en moet spelen. Met mijn bestuurlijke ervaring, kennis van preventie, Rotterdamse no-nonsens insteek en het geloof dat je met optimisme en humor veel kan bereiken, denk ik dat ik van betekenis kan zijn in de Sportraad.

Hans - Secretaris

Ik ben Hans de Visser en woon met vrouw en kinderen sinds 1997 in Heiloo. Ik ben lid van Trias en TPC Heiloo. Sinds 2014 ben ik zelfstandig projectontwikkelaar/-manager. Deze kennis en ervaring heb ik ingezet om het onderzoek naar de tweede sporthal uit te voeren. Dit heeft geresulteerd in een positief besluit van de gemeenteraad! Ik zet mij in voor de Sportraad omdat sport en beweging belangrijk zijn voor een gezonde samenleving. Iets dat sinds de “corona-periode” voor iedereen wel duidelijk is maar in Heiloo nog niet heel erg verankerd is in gemeentelijk beleid. Vooral in dat laatste hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren zodat voor iedereen duidelijk zal gaan worden welke doelstellingen we met elkaar willen bereiken en wat hier allemaal voor nodig is.

Hil - Penningmeester

Hil Wardenburg (02-04-1950). Gelukkig getrouwd, sinds 1983 woonachtig in Heiloo, vader van twee sportieve zoons en opa van een viertal kleinkinderen die alle sportieve genen van hun …….. moeder/oma geërfd hebben. Als oud gymnastiekleraar van voortgezet onderwijs, defensie en beveiligingsopleidingen nu gepensioneerd en zelf actief tennisser, paddeller, golfer, skiër/bergwandelaar, duiker en bridger ben ik overtuigd dat bewegen van essentieel belang is voor de mens. Fysiek (beter conditie betekent ook beter bestand zijn tegen blessures en ziekten en herstel daarvan), mentaal (doorzettingsvermogen, focus en leren afzien mag wel wat meer met al die ouders die hun kinderen met goede bedoelingen te veel verwennen) sociaal (tegen je verlies kunnen, samenzijn en samen spelen en anderen “helpen”) zijn allemaal aspecten die een mens een nog beter kunnen maken en dat hebben we allemaal zelf in de hand.

Joep - Lid

Hallo, ik ben Joep Hooijschuur. Niet geboren, maar wel getogen in Heiloo sinds 1971. Ik ben bij de diverse sportverenigingen actief sporter en later ook vrijwilliger en bestuurder geweest. De schoonheid en aantrekkelijkheid als woonplaats van Heiloo kenmerkt zich onder andere door het veelzijde aanbod van sport en bewegen en dat bestaat alleen maar door de vele, vele vrijwilligers die zich hier wekelijks voor inzetten. Het gemeente bestuur kenmerkt zich hierbij in een faciliterende rol. De wereld wijzigt en (sport-)verenigingen en gemeenten staan voor legio uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving, duurzaamheid, inclusiviteit, wijzigende verenigings- en vrije tijdsbeleving en vooral integratie. Integratie van mensen, maar ook van middelen. Meer dan ooit tevoren kan sport de katalysator zijn onder volksgezondheid, zowel fysiek als geestelijk. Dit is echter nauwelijks zelfstandig realiseerbaar. Overheid kan niet zonder maatschappij en dat geldt ook andersom. Wij kunnen met zijn allen veel en veel meer bereiken als wij krachten bundelen en samenwerken; van overheid tot aan een gezellige ontmoeting in een kantine. Heilige huisjes hoeven niet afgebroken, maar mogen wel opengesteld worden. In en met de Sportraad wil ik helpen de blik op een toekomst te richten waarin sport en bewegen integraal onderdeel van het Heilooer leven wordt en Heiloo nog aantrekkelijker wordt als woon-, maar vooral leefplaats.


Annelies - Communicatie

Ik ben Annelies Hellingman. Sinds een jaar met pensioen en wist altijd al dat ik daarna vrijwilligerswerk wilde gaan mbt sportaktiviteiten. Ik heb mijn hele leven al gesport, met name topsport basketbal, daarnaast ook tennis en voetbal. Via een oproep in de Uitkijkpost een gesprek gehad met Frans, voorzitter van de Sportraad Heiloo. Het sprak mij gelijk aan en vanaf dat moment ben ik in de Sportraad beland als ondersteunend lid. Beetje vrouwelijk tegenwicht bieden tussen de 5 mannen 😉 Ik help daar waar nodig is. Ik zet mij hiervoor in omdat ik het heel belangrijk vind “sport en bewegen”voor jong en oud in Heiloo. Niet alleen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van belang, maar ook sociaal gezien.

Pascale - Communicatie

Aangenaam! Pascale de Hoogh, 40+er en samenwonend met mijn 2 zoons in ons petit stadshuisje in Alkmaar (sinds enkele maanden Alkmaar en niet meer Heiloo). In 2014 aangesteld als eerste buurtsportcoach in Heiloo (en zelfs de eerste in de hele BUCH). Met veel sportaanbieders, onderwijs en andere samenwerkingspartners mooie dingen mogen doen en veel dorpsgenoten in beweging gebracht. Half 2018 het stokje overgedragen aan opvolger Bart Ploeger. Ik breng nog altijd velen in beweging. Alleen nu in drie provincies (NH, ZH & Utrecht) en op een iets andere manier. Ik adviseer gemeenten, zorginstellingen en onderwijs in de inrichting van de (openbare) buiten ruimte. In mijn vrijetijd wandel ik met een groepje toppers van woonvoorziening De Stolp en geef ik bootcamptraining in de omgeving. Sport is zoveel meer dan alleen een vrijetijdsbesteding. Ik schreeuw dat van de daken. Schreeuwt u met mij mee?