Bestuurlijke wijzigingen Sportraad Heiloo goedgekeurd tijdens ALV

Op de Algemene Ledenvergadering van Sportraad Heiloo van woensdag 12 april 2017 zijn een aantal bestuurlijke wijzigingen goedgekeurd. De leden gingen akkoord met de voorstellen voor een nieuwe voorzitter en twee bestuursleden.

Frans Endel is tijdens de vergadering officieel afgetreden als voorzitter van de Sportraad Heiloo. Vanaf de oprichting van de Sportraad heeft Endel de voortrekkersrol binnen het bestuur op zich genomen. Janco Barentsz is benoemd als zijn opvolger. Endel blijft wel aan als bestuurslid binnen de Sportraad. Zo blijft de door hem opgebouwde kennis van de afgelopen jaren behouden voor de organisatie.

Martijn Mol is benoemd als algemeen bestuurslid Sportraad Heiloo. Mol heeft, ten tijden van de oprichting van de Sportraad Heiloo, stage gelopen bij de organisatie en de Sportraad Heiloo is steeds in contact gebleven met de organisatie.

Jan Meijers heeft tijdens de ALV van 2016 al aangegeven afscheid te willen nemen van de Sportraad Heiloo. Hij heeft destijds aangegeven nog een half jaar te willen overbruggen om een nieuwe secretaris te vinden. Tijdens de ALV van afgelopen woensdag is officieel afscheid genomen van Meijers.  De functie voor secretaris is nog vacant.

Rob van Tuin blijft binnen het bestuur actief als penningmeester.