Bijeenkomst sportverenigingen en Heiloo Energie

De SportRaad is enige tijd geleden in contact gekomen met een ander burgerinitiatief: Heiloo Energie.

Heiloo Energie is een onafhankelijke vereniging die zich inspant voor de eigen leden en de inwoners van Heiloo.

Heiloo Energie heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • energiebesparing te stimuleren en realiseren
  • duurzame energie te produceren
  • duurzame ontwikkeling in het algemeen te stimuleren en realiseren

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de sportraad op 26 februari jl zijn de sportverenigingen geïnformeerd over de mogelijkheden. Gesproken is over energie besparingen (monitoren van verbruik en bespaaradviezen), gezamenlijk inkoop van energie en het opwekken van zonne-energie door sportverenigingen, al dan niet in samenwerking met andere partijen, waaronder de gemeente. Het gaat hierbij dus zowel om duurzaamheid als om mogelijke financiële besparingen.

Gezien de interesse van de verschillende verenigingen is direct een vervolgbespreking gepland. Als gastheer treedt op voetbalvereniging SV de Foresters, een van de geïnteresseerde verenigingen.

(Sport)verenigingen van Heiloo zijn uitgenodigd voor deze vervolgbespreking op woensdag 19 maart a.s. om 20:00 uur in de bestuurskamer van de Foresters.

Graag wel vooraf aanmelden via sportraadheiloo@live.nl.