G-Sporten

De Sportraad Heiloo probeert meer aandacht te krijgen voor sporters met een beperking (G-sporters). Daartoe onderhoudt zij contacten met diverse organisaties.
Zo heeft Manon Haverman, 4e jaars Horizon College Alkmaar, afstuderend voor Management Sport & Bewegen, als stagiaire van de Sportraad de opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen naar één loket in Heiloo voor mensen met een beperking.

Tevens stimuleert de Sportraad activiteiten voor G-sporters.

Activiteiten

Clinic Bowlen voor mensen met een beperking zéér geslaagd

Zaterdag, 16 maart 2013 heeft, onder auspiciën van de Sportraad Heiloo, de eerste clinic Bowlen plaats gevonden voor mensen met een beperking.

Op deze happening waren 15 mensen afgekomen en bij binnenkomst zat de stemming er direct in. Alleen al het aantrekken van bowlingschoenen was al een feestje. Ook het inschrijven verliep soepel en de indeling per baan hadden de mensen zelf al geregeld.

Patrick Rupsam, van Sportlijf, was met 3 stagiaires, Lieke, Sam en Kevin, goed vertegenwoordigd. Stichting Reigersdaal was er met de steunpunten de Stolp, tuinderij het Groene erf en de Klompenhoeve, evenals Stichting De Waerden met steunpunt Schermereiland. Er was zelfs een directeur aanwezig met de voornaam Cas, die wel even liet zien hoe je moest bowlen.

Van de Bowling Vereniging Heiloo (BVH) was een hele delegatie aanwezig om te kijken welke talenten zij misschien heel erg graag in hun vereniging willen opnemen!

 Al met al een leuk en gezellig sfeertje waar iedereen zich erg thuis voelde.  Na afloop kregen al de deelnemers en hun begeleiders nog een consumptie aangeboden welke beschikbaar was gesteld door Ton de Koning van het Reformhuis Heiloo. Deze geste werd met een enorm applaus gewaardeerd.

Na afloop van deze clinic konden de organisatie, begeleiders, supporters en belangstellenden concluderen dat het een heel geslaagd evenement was. Zie hier de foto's.

Na afloop van deze clinic konden de organisatie, begeleiders, supporters en belangstellenden concluderen dat het een heel geslaagd evenement was.

Bowling Centrum Heiloo stelt zich achter de doelstelling om mensen met een beperking een kans te geven om op deze manier te genieten van sport en bewegen. Daarom krijgt deze cilinic nog zeker 4 keer een vervolg.

Op de zaterdagen 13 en 27 april, op 11 mei  en afsluitend op 1 juni, kan er weer van 11.30 – 13.00 uur gebowld kunnen worden. Geef je gauw op zodat je plaatsje verzekerd is.
De kosten bedragen slechts 4,00 euro. Zie ook de flyer.

Ben jij geïnteresseerd en wil je graag mee doen? Vul dan het aanmeldformulier in en stuur deze naar g.bowlenheiloo@gmail.com .

Beperkt aantal plaatsen dus VOL=VOL!!

Voor meer informatie kunt u ook mailen naar bovenstaande adres, of bellen met Frans Endel: 06-51122336.

De clinics G-Bowlen worden mogelijk gemaakt door:Kennemerstraatweg 341

1851 ND  HEILOO
072-5331992

Achtergrond

Als uitvloeisel van haar project organiseert Manon Haverman een aantal clinics Bowlen voor G-Sporters.
De familie Hommes van Bowling Centrum Heiloo aan de Kennemerstraatweg is bereid gevonden om voor minstens 4 clinics op zaterdag en tegen kostprijs hun banen beschikbaar te stellen aan deze groep mensen.

Tevens wordt al vooruit gekeken en is contact gelegd met het bestuur van de Bowling Vereniging Heiloo (BHV). Sportservice Noord Holland in Heerhugowaard is inmiddels ook benaderd om hun kennis en ondersteuning te verlenen aan BHV. Dit als voorbereiding, wanneer blijkt dat de animo tijdens de clinics van dien aard is, dat er gedacht kan worden aan een G-afdeling binnen de Bowling Vereniging Heiloo. In deze voorbereiding zal ook vast de bond, de Nationale Bowling Federatie benaderd (NBF) worden.

Heel veel tijd en energie is al besteed om de doelgroepen te traceren. Dit begint langzamerhand z’n effect te krijgen.
Deze constatering mag gedaan worden aan de hand van de verbreding van het gebied, waaruit de aanmeldingen nu ontvangen worden. Dat dit nog maar een klein begin is mag duidelijk zijn, maar er kan veel met de juiste en goede mensen in de organisatie. Ook dit zal nog moeten groeien vandaar de oproep aan al de mensen die op zoek zijn om naast hun dagelijkse werkzaamheden naar iets heel speciaals de uitnodiging om  zaterdag eens langs te komen in het Bowling Centrum Heiloo aan de Kennemerstraatweg om eens kennis te maken met het plezier wat we met dit Bowling project met deze beperkte mensen weten te bewerkstelligen.

Als u op welke wijze dan ook (supporter, belangstellende, vrijwilliger, begeleider, of als mogelijke donateur of sponsor) wil  helpen bij de opzet van dit project, nodigen we u graag uit om wel of niet aangekondigd, een kijkje te komen nemen op de zaterdagen, waarop gebowld zal worden. U kan ook contact opnemen met Frans Endel: 06-51122336.