Cursus Sociale Hygiene

Een groep van 13 vrijwilligers van sportverenigingen uit Heiloo neemt de komende weken deel aan een cursus sociale hygiëne. De cursus wordt afgesloten met het SVH examen.

Ook in sportkantines geldt de verplichting dat een medewerker aanwezig moet zijn die in het bezit is van een verklaring Sociale Hygiëne. Bij veel sportverenigingen zijn het vrijwilligers die deze rol op zich nemen. Dat betekent wel dat deze vrijwilligers een cursus moeten volgen en een landelijk examen af moeten leggen.

De SportRaad heeft de coördinatie van de cursus op zich genomen en heeft zich er voor ingespannen de kosten voor de verenigingen te drukken. Gemeente Heiloo draagt bij in de kosten via de regeling voor deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

Vrijwilligers van Double Stars, de Foresters en HS Heiloo zullen de cursus volgen (2 avonden) en examen doen. Voetbalvereniging de Foresters heeft hiervoor haar kantine beschikbaar gesteld.

Opnieuw een mooi voorbeeld van hoe de sportverenigingen gebaat zijn bij samenwerking.
We wensen de deelnemers veel succes met de cursus en hun werkzaamheden voor de verenigingen!