Duurzame sportvereniging

Duurzame sportvereniging

Heiloo Energie

De Vereniging Heiloo Energie is een burgerinitiatief en is onafhankelijk. Heiloo Energie bestaat sinds  september 2012 en heeft als doel om met en voor de leden en inwoners van Heiloo: Heiloo Energie

  • energiebesparing te stimuleren en realiseren
  • duurzame energie te produceren
  • duurzame ontwikkeling in het algemeen te stimuleren en realiseren

Samen met de SportRaad probeert Heiloo Energie ook de sportverenigingen van Heiloo enthousiast te maken voor deze doelstellingen.

Duurzaam Verenigen

Duurzaam Verenigen is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft om -op een creatieve en innovatieve wijze- sportverenigingen te ondersteunen met het verduurzamen van de organisatie en de accommodatie. Duurzaam Verenigen biedt kennis, expertise, informatie en advies op maat voor sportverenigingen.

Speerpunten Stichting Duurzaam Verenigen:

  • duurzaamheid hoog op de agenda krijgen bij bestuurders, leden, sportparkeigenaren, belanghebbenden en direct betrokkenen van sportverenigingen;
  • sociale, technologische en groene innovatie voor sportverenigingen initiëren en stimuleren op een financieel verantwoorde wijze;
  • waar nodig als intermediair verbinden in vraag en aanbod verenigingen & experts;
  • versterken & ondersteunen van betrokken professionals;
  • delen van informatie, kennis en ervaringen voor en door sportverenigingen en experts;
  • bijdragen aan en initiëren van onderzoek om bovenstaande speerpunten te ondersteunen en versnellen.

Om de ontwikkeling naar duurzame sportverenigingen en accommodaties te versnellen zoeken we de samenwerking met overheden, belangenorganisaties, bedrijfsleven en onderwijs. Sportbonden, gemeenten en experts kunnen als donateur aansluiten. De stichting organiseert minimaal drie maal per jaar bijeenkomsten waarbij innovatie, kennisdeling en netwerken centraal staat. Het platform www.duurzaamverenigen.nl biedt verenigingen goede voorbeelden, kennis en informatie. Ook organiseren we een jaarlijkse verkiezing van ‘meest duurzame vereniging van het jaar’ .