Geen Sportgala Heiloo 2013

De SportRaad heeft helaas moeten besluiten het sportgala 2013 voor Heiloo niet te laten plaatsvinden. Zij is tot deze beslissing gekomen nadat gebleken is dat onvoldoende financiële middelen konden worden verkregen en het aantal voordrachten voor kanshebbende sporters en teams te laag was voor een serieuze verkiezing. Bovendien is de nog resterende tijd, ondanks de steun die door diverse verenigingen wordt aangeboden, te kort om het evenement met voldoende kwaliteit te organiseren.

De SportRaad gaat zich nu in de komende periode beraden  in welke vorm een gala voor 2014 en volgende jaren voor Heiloo mogelijk is.

De SportRaad Heiloo