Gemeenteraad nog niet akkoord met verzelfstandiging Sportcentrum

Hedenavond, 9-12-13, heeft de gemeenteraad tegen het voorstel gestemd om Sportcentrum Het Vennewater te verzelfstandigen. Eerst dient er een gedegen onderzoek gedaan te worden, alvorens tot verzelfstandiging wordt besloten. Hiermee is een gecombineerde exploitatie van Zwembad Het Baafje en het Sportcentrum van de baan.
Ook wil de raad eerst de resultaten van de marktconsultatie over de verzelfstandiging van Het Baafje vernemen, alvorens tot aanbesteding wordt overgegaan.