Golf&Countryclub Heiloo sluit zich aan bij SportRaad

De SportRaad verwelkomt Golf@Countryclub Heiloo als nieuw lid.

Aansluiting van de Golfclub past in het beleid van de SportRaad om sport en bewegen in Heiloo zo breed mogelijk te promoten. Ook voor de Golf@Countryclub zal de SportRaad zich op allerlei fronten inspannen. Zaken waar de SportRaad zich momenteel o.a. mee bezig houdt zijn energie (besparingsmogelijkheden aan de hand van scans sportaccommodaties, zonne-energie en gezamenlijke inkoop), sport@school (dit schooljaar weer bijna 1.000 clinics!), sportdagen basisscholen, fondsenwerving, tolerantie in de sport, voorbereidingen sportgala, sportbeleid, inzet buurtsportcoach etc. etc. Alles in het belang van de Heilooer sportverenigingen en sport en bewegen in Heiloo.

Met de aansluiting van de golfclub vertegenwoordigt de SportRaad Heiloo inmiddels een kleine 7.000 sporters.

GCH