Jaarverslag 2015-2016

Ook in de periode april 2015 – april 2016 is de SPortRaad op allerlei gebieden actief geweest.
Het jaarverslag toont een overzicht van de ver schillende activiteiten en aandachtsgebieden

jaarverslagSR2015-2016