Jeugd en jongeren Heiloo actief bij sportverenigingen

Op basis van 2 onderzoeken, uitgevoerd in het schooljaar 2013/2014 kan worden geconcludeerd, dat in Heiloo relatief veel jongeren sporten en bewegen, vaak als lid van een sportvereniging. De onderzoeken kunnen vanwege de onderzoeksgroep, vragenlijst en omvang niet een-op-een worden vergeleken. Wel geven zij wat het actief bewegen van deze groep inwoners betreft overeenkomstige resultaten.
Een mooie stimulans voor de sportverenigingen om jeugd te blijven trekken en te binden aan hun vereniging.

Het ene onderzoek is ‘Sportparticipatie in Heiloo’ van Inge de Moor, derdejaars studente Toegepaste Psychologie. Zij deed dit onder de leerlingen van het basisonderwijs in Heiloo, groepen 3 tot en met 8 in opdracht van de SportRaad Heiloo. 1304 leerlingen vulden de vragenlijst in.

Het andere betreft de Emovo Jeugd Monitor’ van de GGD, dat met enige regelmaat wordt gehouden onder tweede en vierdejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio. In dit geval werden 459 leerlingen ondervraagd. De resultaten van Heiloo worden hier vergeleken met die van de regio Noord-Holland Noord.

Inge de Moor beperkte zich in haar onderzoek tot het actief sporten en bewegen van basisschoolleerlingen in – en buiten verenigingsverband en de reden waarom zij dat doen (maar ook waarom niet). De Emovo Jeugd Monitor heeft een breder onderzoeksgebied, namelijk de gezondheid, het welzijn en leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs.

Het raakvlak van beide onderzoeken kon worden gevonden in ‘sporten en bewegen’.

Inge constateerde, dat de deelname van jongeren aan sport in verenigingsverband in Heiloo zeer hoog is, namelijk 85% en ruim 3% meer dan in 2013. Zo’n kwart van de sportende leerlingen doet dat ook nog bij een andere vereniging, vooral meisjes. Vergeleken met het Emovo onderzoek is deelname aan sport en bewegen door oudere leerlingen min of meer gelijk. Emovo geeft 86% (en eveneens toenemend) voor Heiloo tegenover 73% voor de regio NHN. Hieruit zou je voorzichtig kunnen concluderen, dat in Heiloo sporten en bewegen niet afneemt als de basisschool wordt verlaten.

Verder is het het goed te constateren, dat leerlingen van de basisschool ook na schooltijd in ruime mate bewegen zoals buiten spelen (89%). Dat komt enigszins overeen met wat Emovo laat zien voor de wat oudere jeugd. Vergeleken met de region NHN zitten zij minder lang achter een beeldscherm. Ook wat gezonde voeding betreft scoren zij beter dan de regio.