Kerntakendiscussie gemeente Heiloo

De gemeente Heiloo organiseert op 17 februari in de Cultuurkoepel een discussieavond met als onderwerp de taken die de gemeente tot de kern van haar beleid zou moeten maken. Daarvoor wil zij vooraf betrokken partijen in het dorp raadplegen. Aanvang 19.30 uur.

Ook de SportRaad en de sportverenigingen van Heiloo hebben een uitnodiging ontvangen om aan deze discussie deel te nemen. Vanzelfsprekend zullen vertegenwoordigers van de SportRaad aanwezig zijn om het belang van sport en bewegen voor Heiloo te benadrukken. De SportRaad onderschrijft de constatering uit de gemeentelijke Startnotitie Sport en Bewegen, waarin wordt gesteld dat sport en bewegen een middel is om de gezondheid van de inwoners te stimuleren en ziekten (o.a. diabetes, overgewicht) te voorkomen, om sociale participatie en leefbaarheid in de wijken te stimuleren en te behouden en om bij te dragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners.

Gezien dit belang zijn wij van mening dat sport en bewegen in Heiloo als kerntaak moet worden gezien, niet in het minst omdat het belangrijke andere beleidsdoelstellingen van de gemeente ondersteunt.

Wij hopen op 17 februari op een grote vertegenwoordiging vanuit sportief Heiloo.