Matthijs de Moel geridderd voor inzet SportRaad

Matthijs de Moel, een van de mensen die vanaf het begin betrokken is geweest bij de SportRaad, heeft vandaag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Matthijs heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten bij badmintonvereniging Het Vennewater en bij de SportRaad. Hierbij mag vermeld worden dat Matthijs zich ook op allerlei andere fronten jarenlang vrijwillig heeft ingezet en inmiddels ook zitting heeft genomen in de gemeenteraad van Heiloo. Helaas heeft deze laatste activiteit Matthijs recent doen besluiten zijn bestuursfunctie binnen de SportRaad neer te leggen. De komende periode blijft Matthijs echter nog wel actief binnen het project Sport@School.

Naast Matthijs ontvingen nog 5 andere Heilooers een onderscheiding. In de sport werd naast Matthijs ook de 40 jaar lange inzet van Mona Burgering voor voetbalvereniging HSV gewaardeerd. Terecht werd ook Mona benoemd tot benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Romeyn hanteerde in zijn toespraak voor elke gedecoreerde een toepasselijk motto. Het motto voor Matthijs kon in dit verband niet anders zijn dan ‘Hart voor de sport’.

De volledige tekst van de toespraak:

Hart voor de sport
Matthijs de Moel is een groot promotor voor de sport in zijn algemeenheid en de badmintonsport in het bijzonder in Heiloo. Sinds 1996 bekleedde Matthijs de Moel verschillende vrijwillige bestuursfuncties binnen badmintonvereniging ’t Vennewater in Heiloo. De decorandus is zowel algemeen bestuurslid, als penningmeester en voorzitter geweest. Daarnaast gaf en geeft hij jeugdtraining en vertegenwoordigt hij gewest Noord-Holland bij de landelijke bond. Matthijs de Moel is mede oprichter en penningmeester van de Vereniging Sportraad Heiloo, maar is ook de initiatiefnemer en beheerder van de website van de Sportraad. De Sportraad is mede dankzij Matthijs de Moel een gesprekspartner voor de gemeente Heiloo en een overkoepelend orgaan voor sportverenigingen in Heiloo geworden. De decorandus was medeorganisator en financieel adviseur van het Sportgala dat in 2012 in Heiloo werd georganiseerd. Ook heeft Matthijs de Moel een belangrijke rol gespeeld bij het project Sport@School in Heiloo, waarbij kinderen van basisscholen kennis kunnen maken met verschillende sporten. De decorandus heeft met veel enthousiasme en hart voor de sport zeven deelnemende sportverenigingen en elf basisscholen met elkaar verbonden. In de Sportraad en de badmintonvereniging is Matthijs de Moel nog altijd actief voor dit project. Matthijs de Moel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.