Project Sportieve Energieprestaties

Heiloo Energielogo SportRaad vierkant

 

 

 

Heiloo Energie en SportRaad Heiloo hebben hun krachten gebundeld in het Project Sportieve Energieprestaties. Het Project Sportieve Energieprestaties heeft als doelstelling het energieverbruik bij deelnemende verenigingen met 20% te reduceren.

Op 24 januari zullen 5 sportverenigingen uit Heiloo, voorafgaande aan het SportGala, hun deelname aan het Project Sportieve Energieprestaties bekrachtigen met een handtekening. Het betreft Double Stars, TC Heiloo United, HV De Terriërs, De Foresters en TV Het Vennewater. Naast de sportverenigingen doen ook Sporthal Het Vennewater en Sportcafé het Vennewater mee aan het project.

Doel van het project Sportieve Energieprestaties is om het energieverbruik van de verenigingen met zo’n 20% te verminderen. Eerst wordt het verbruik van energie gekoppeld aan het gebruik. Door subsidie van de gemeente Heiloo kunnen slimme meters worden aangeschaft die nauwkeurige analyse mogelijk maken. Overbodig energieverbruik wordt zo opgespoord en verminderd. Bewustwording en kleine aanpassingen kunnen al 5 tot 10% energiebesparing opleveren.

Vervolgens zal via een energiescan in kaart worden gebracht welke verdere energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Deze mogelijkheden worden verwerkt in een energiebespaarplan per sportvereniging,

Behalve duurzaam sporten biedt het besparen op energieverbruik de verenigingen ook een kostenbesparing. Juist nu de meeste sportverenigingen worden geconfronteerd met het besluit van de regering dat de ecotax niet meer teruggevraagd kan worden is het noodzaak dat de verenigingen kritisch kijken naar de kosten en dan is iedere besparing welkom.

Door hierin gezamenlijk op te trekken, kan men tevens van elkaar leren en het resultaat vergroten. De inbreng van de expertise van Heiloo Energie zal dit proces nog verder aanjagen.