Sport en voeding: Annet Brons stelt zich voor

Een goede voeding is van belang voor gezondheid, maar ook voor sportprestaties. De SportRaad heeft Annet Brons, participant in het Olympisch netwerk Noord-Kennemerland, bereid gevonden om leden van de SportRaad op dit vlak te adviseren. Met enige regelmaat zal Annet een onderwerp op het raakvlak van sport en voeding toelichten op de website van de SportRaad. Daarnaast staat Annet er voor open om een presentatie over de relatie tussen sport en voeding te verzorgen voor bijvoorbeeld kader of team(s) van de verenigingen.

In een eerste bijdrage stelt Annet zich voor: Annet Brons