Sportgala 2013

De SportRaad heeft in 2013 helaas moeten besluiten het sportgala voor Heiloo niet te laten plaatsvinden. Zij is tot deze beslissing gekomen nadat was gebleken dat onvoldoende financiële middelen konden worden verkregen en het aantal voordrachten voor kanshebbende sporters en teams te laag was voor een serieuze verkiezing.

Gesterkt door de berichten dat veel mensen en sportverenigingen teleurgesteld waren dat het gala 2013 geen doorgang kon vinden, heeft een aantal mensen vervolgens de handschoen opgepakt en is sinds februari 2014 gewerkt aan de voorbereiding van het sportgala 2014.

Na een opstartfase van evalueren en verzamelen van ideeën, is eerst en vooral energie gestoken in het werven van fondsen. Uiteindelijk is voldoende financiële basis gevonden om aan de slag te gaan met de daadwerkelijke organisatie. Het SportGala 2014 gaat er komen!