Sportraad Heiloo

De Vereniging Sportraad Heiloo is een zelfstandig orgaan, opgericht vanuit een burgerinitiatief in 2011 en sinds het voorjaar van 2013 actief als vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel sporten en bewegen door zoveel mogelijk inwoners van Heiloo te bevorderen.  Zij doet dit ten behoeve van haar leden, de sportverenigingen en waar mogelijk en gewenst in samenwerking met de buurtsportcoach en maatschappelijke organisaties in de sectoren Onderwijs, Zorg/Welzijn en Vrijwilligerswerk. Daarnaast onderhoudt zij ten behoeve van haar activiteiten contacten met het gemeentelijk bestuur en de politiek.

De Vereniging Sportraad Heiloo laat zich in haar activiteiten leiden door vier kernbegrippen:

Informeren:     Het functioneren als overlegplatform, het inschakelen van expertise, verwijzing naar relevante informatie via haar website, lokale en regionale pers en social media.

Signaleren:         Het traceren van knelpunten, het toezien op gemeentelijke beleidsplannen m.b.t. sport en bewegen, nieuwe ontwikkelingen, belanghebbende visies, etc..

Initiëren:             Het leggen van verbindingen tussen partijen voor overleg of gezamenlijke activiteit, functioneren als ‘linking pin’ op sportgebied. Het organiseren van het sportgala voor en door Heiloo en het bieden en begeleiden van stageplaatsen voor studenten in sport en bewegen gerelateerde studies t.b.v. haar leden en/of eigen vereniging.

Stimuleren:    Waar nodig en gewenst ondersteuning van de buurtsportcoach m.b.t. sport en bewegen activiteiten voor jeugd en ouderen of mensen met een beperking

Waar nodig ondersteunt de Sportraad de buurtsportcoach van Heiloo. In het streven naar een gezonde en sociaal verbonden populatie door sport en bewegen delen de Sportraad en de buurtsportcoach hetzelfde doel.      

De vereniging Sportraad Heiloo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56616627.

sportraad logo new