SportRaad op vrijwilligersmarkt 2014

Evenals vorige jaren was de SportRaad dit jaar vertegenwoordigd op de vrijwilligersmarkt in winkelcentrum ’t Loo. Samen met andere vrijwilligersorganisaties uit Heiloo presenteerde de SportRaad zichzelf en de vacatures voor vrijwilligersfuncties binnen de SportRaad.

Vrijwilligersmarkt 2014-14

Voor het eerst heeft de SportRaad hierbij ook vacatures van de diverse sportverenigingen in Heiloo gepresenteerd. De belangstelling was groot.Naast winkelend publiek dat interesse toonde, waren er ook veel potentiële vrijwilligers (jong en oud!) die speciaal voor de vrijwilligersmarkt naar ’t Loo kwamen.

Voor zowel SportRaad als sportverenigingen zijn contacten gelegd die er hopelijk toe leiden dat we binnenkort weer een groep enthousiaste vrijwilligers mogen verwelkomen voor de sport in Heiloo.

Naast de contacten met de vrijwilligers heeft de SportRaad ook weer met tal van vertegenwoordigers van andere organisaties gesproken. Er zijn de nodige afspraken gemaakt die het begin kunnen zijn van nieuwe activiteiten op het vlak van sport en bewegen in Heiloo. Alles bij elkaar dus weer een heel vruchtbare dag.

VIP Heiloo en Winkelcentrum Heiloo bedankt voor organisatie en faciliteiten en tot volgend jaar!

Vrijwilligersmarkt2014-11   Vrijwilligersmarkt2014-05