Sportraad Heiloo

De Sportraad Heiloo is een burgerinitiatief, welke in 2011 gestart is n.a.v. signalen over exploitatietekorten bij de gemeentelijke sporthal.

Vanuit contacten, die tussen sportverenigingen werden gelegd, ontstonden diverse initiatieven. Zo zijn activiteiten als Sport@School, het Sportgala en aandacht voor G-sporten ontstaan. Daarnaast wil Sportraad Heiloo plaats bieden aan stagiaires van sportgelieerde opleidingen en een platvorm zijn om verenigingsoverstijgende thema’s te behandelen.

In december 2012 heeft het bestuur van de Sportraad zich als vereniging laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nr 56616627).
Op 24 april 2013 zijn de statuten door de sportverenigingen geaccordeerd in de oprichtingsvergadering.

Organisaties die in Heiloo activiteiten ontplooien voor sport en bewegen, kunnen lid worden van de Sportraad.