Themabijeenkomst ‘Vrijwilligers in de Participatiesamenleving’

De SportRaad en het VIP organiseren een themabijeenkomst rond het onderwerp ‘Vrijwilligers in de Participatiesamenleving’. Een onderwerp dat ook uw organisatie raakt. Graag nodigen wij u uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Datum en tijdstip:
Donderdagavond 27 november 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Het thema gedeelte van de avond wordt om 21.30 uur afgesloten met een drankje.
Locatie:
Het clubgebouw van Double Stars Heiloo, Vennewatersweg 23, 1852 PT Heiloo.

Aanleiding
De aanleiding voor de bijeenkomst is de constatering, dat (sport-)verenigingen en vrijwilligersorganisaties grotendeels afhankelijk zijn van vrijwilligers, maar dat het vaak lastig is om deze te vinden en voor enige tijd te binden. Tegelijkertijd worden wij geconfronteerd met regeringsbesluiten, die tot gevolg hebben dat burgers, al dan niet tegen wil en dank, zelf meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor zaken in hun directe leefomgeving. De behoefte aan vrijwilligers zal daardoor naar verwachting toenemen, waarbij de vraag rijst of deze er in voldoende mate zullen zijn. Voor de SportRaad en het VIP een reden om hier serieus aandacht aan te besteden.

Aan de hand van het begrip ‘participatiesamenleving’ willen wij samen met u de mogelijkheden en beperkingen in Heiloo m.b.t. vrijwilligers van diverse kanten belichten. Hierbij zal ook gekeken worden naar bronnen van vrijwilligers waar misschien tot nu toe niet aan is gedacht. In Heiloo is de gemiddelde vrijwilliger goed opgeleid, gepensioneerd, met een ruim arbeidsverleden. Er zijn echter veel meer mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vluchtelingen en mensen met een beperking. Mede door politieke ontwikkelingen komen deze groepen meer in beeld. Daarbij wordt vooral een sterk appel gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van (sport-)verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Of u dit een positieve ontwikkeling vindt of juist niet, feit is dat we er allemaal mee te maken hebben. Wij willen ons graag richten op de kansen en mogelijkheden die dit biedt en hopen op een vruchtbare bijeenkomst.

Programma

De volgende sprekers zullen hieraan een bijdrage leveren:
• Gemeentelijk bestuur (wethouder Elly Beens): hoe ziet het bestuur de participatiesamenleving voor Heiloo in de komende jaren, wat is haar belang en wat kan zij daarin betekenen voor die samenleving c.q. sportverenigingen en (vrijwilligers)organisaties.

• Vrijwilligers Informatie Punt (Sigrid Wijsman en Yvonne Posthumus): zij geven een toelichting over het VIP, wat zij kan betekenen.
Extra aandacht wordt gegeven aan het project ‘Gewoon Doen’. Een participatieproject van het VIP in samenwerking met de GGZ en De Stolp Heiloo.

• De Stolp (Ildikó Markó, cliëntbegeleider) gaat in op hun deelname aan het project Gewoon Doen en de mogelijkheden van hun cliënten.

• GGZNHN ( Pauline Noordermeer, Factteam coördinator) gaat in op hun deelname aan het project Gewoon Doen en de mogelijkheden van hun cliënten.

• Stichting MEE (John van den Oord) gaat in op werkervaringsbanen bij sportverenigingen, instellingen en bedrijven voor kwetsbare burgers uit Heiloo met een uitkering.

• SportRaad Heiloo (Frans Endel): info over plannen m.b.t. het functioneren als stagebureau (voor studenten Sportmanagement aan het HVA, Cios, Horizoncollege en Inholland) en hoe dit dan zou kunnen werken voor de sportverenigingen.
Na afloop van de presentaties is er de mogelijkheid om aan te geven of u interesse heeft om over dit onderwerp verder te spreken en mee wilt zoeken naar de mogelijkheden bij uw vereniging of organisatie.
Opgeven
Graag vernemen wij uiterlijk 17 november of u wel of niet aanwezig zult zijn.
U kunt een mail sturen naar: sportraadheiloo@live.nl
Graag met vermelding van de organisatie of vereniging, naam en e-mail van de deelnemers.
NB: bij voorkeur zien wij tijdens de avond graag ook mensen die zich bezighouden met de coördinatie van vrijwilligerstaken binnen de vereniging.

Met vriendelijke groet,
SportRaad Heiloo,
Jan Meijers en Nico Meijer
Vrijwilligers Informatie Punt
Yvonne Posthumus en Sigrid Wijsman