Vacatures

De SportRaad Heiloo bestaat nu ca. 3  jaar en is ontstaan uit de wens van de sportverenigingen een orgaan te hebben, dat hun gezamenlijke belangen behartigt en zich ten doel stelt sport en bewegen in al haar verschijningvormen in Heiloo te bevorderen. Dit ten behoeve van haar leden, maatschappelijke organisaties en de Heilooër bevolking.

Om deze rol goed te kunnen spelen heeft  de SportRaad behoefte aan vrijwilligers, die “iets” hebben met sport en bewegen en zich daarvoor binnen Heiloo willen inzetten.

Meer specifiek hebben wij een plek voor mannen en vrouwen, die denken affiniteit te hebben met en vaardigheden voor de volgende werkzaamheden en daarvoor een deel van hun tijd willen vrij maken:

  • Fondswerving

De Sportraad beschikt zelf slechts over bescheiden financiële middelen. Voor het organiseren van speciale evenementen/activiteiten is extra geld nodig dat via sponsoring moet worden verkregen. De vacature betreft het samenstellen van een sponsorplan en het op basis daarvan bezoeken/aanschrijven van sponsors teneinde financiële bijdragen te realiseren.

  • Ontwikkelen en organiseren

Voor de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten, en het vervolgens mede helpen bij de organisatie ervan, is plaats voor creatieve doeners met organisatie talent.  Voorbeelden van al bestaande of uitgevoerde activiteiten zijn het Sport@School project voor basisschool leerlingen en het Sportgala Heiloo.

  • Projecten

Sommige van de activiteiten van de SportRaad hebben een meer projectmatig karakter. Met de daarbij horende werkzaamheden als het opzetten van een projectplan, het – samen met anderen – planmatig uitvoeren en bewaken ervan en zorgen dat de gestelde doelen worden gerealiseerd. De gezochte kandidaat beschikt over deze vaardigheden en heeft affiniteit met projectmatig werk.

  •  Beheer website SportRaad

De SportRaad beschikt over een eigen website, die nog verder ontwikkeld moet worden en vervolgens beheerd. Er is een leuke plek voor wie het een uitdaging vindt onze website eigentijds, up-to-date, informatief  en toegankelijk te houden.

  • Stage begeleiding

De SportRaad wil van tijd tot tijd studenten op HBO en MBO niveau een stageplek bieden. Voor de begeleiding van deze studenten – in samenwerking met de stage coördinator van de school – zoeken wij een geschikte vrijwilliger. Iemand dus die zijn specifieke talent op dit gebied wil inzetten om andere talenten verder te helpen.

  • Sport en Bewegen voor en met ouderen

De SportRaad wil sport en bewegen voor- en met ouderen verder ontwikkelen. Om samen met het Trefpunt en andere zorginstanties  het programma verbreden, ontwikkelen en toegankelijker maken naar hedendaagse maatstaven en mogelijkheden, zoekt de Sportraad mensen die hieraan hun medewerking willen verlenen.

Contact

De SportRaad Heiloo bestaat uit een enthousiaste en gezellige groep mensen, die zich sterk bij sport en bewegen betrokken voelt. De huidige samenstelling is een bestuur met  5 leden en enige vrijwilligers, die in voorkomende gevallen ondersteuning bieden.  Met uitzondering van de post Penningmeester kunnen de vacatures als ondersteunend worden beschouwd.

Voor meer informatie over de SportRaad en de vacatures kun je contact opnemen met een van de volgende bestuursleden:

Frans Endel, voorzitter (e-mail: sportraadendel@live.nl, tel. : 06-51122336)

Jan Meijers, secretaris (e-mail: j.w.meijers@gmail.com, tel.: 06-19987672)

Ton Verberne, bestuurslid (e-mail: ton.verberne@gmail.com, tel.: 06-42348396)