Veilig sportklimaat

 

Samen naar een veilig sportklimaat

 Art. 1 Bureau discriminatiezaken Noord-Holland Noord

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in de sport

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

In 2014 kunnen sportverenigingen die via hun sportbond zijn aangesloten bij NOC*NSF de kosten van VOG’s nog declareren bij het NOC*NSF. ZIe verder Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in de sport.