Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in de sport

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie (SI). Andere maatregelen die een sportbond of sportvereniging kan nemen, zijn bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse, het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) of het opstellen van gedragsregels voor de begeleiders. Meer informatie over de preventie van SI binnen de sport, en maatregelen die een sportvereniging kan nemen om SI te voorkomen, zijn opgenomen in de toolkit SI. Deze toolkit is speciaal door NOC*NSF ontwikkeld om bestuurders van sportverenigingen te ondersteunen bij het creëren van en sociaal veilige sportomgeving. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van uw sportbond.

Voor een elektronische aanvraag van een VOG betaalt u €24,55. De kosten voor het aanvragen van een VOG bij de gemeente bedragen € 30,05.

Eind 20122 heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie besloten dat de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in 2012 gratis werd voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en actief zijn bij de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Vanaf 28 augustus 2012 kunnen sportverenigingen en sportbonden daarom de kosten van VOG’s, die in 2012 en 2013 voor hun vrijwilligers zijn aangevraagd, declareren bij NOC*NSF. Besloten is om deze subsidie nu ook in 2014 te laten gelden. Na 2014 zal de VOG bij aanvraag gratis zijn voor vrijwilligers die aan de criteria voldoen.

Voor meer informatie over VOG en mogelijkheden tot declaratie, zie NOC*NSF.