Verslag bijeenkomst ‘Vrijwilligers in de participatiesamenleving’

Op 27 november organiseerde de SportRaad in samenwerking met het VIP een thema-avond met als onderwerp de vrijwilliger. Doel van de avond was aan sport en zorg/welzijn organisaties informatie te geven over de diverse mogelijkheden om vrijwilligers te werven. Daarbij werd, naast de valide vrijwilliger, nadrukkelijk aandacht besteed aan mensen met een beperking en met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat dit behoort tot de sociale verantwoordelijkheid van de samenleving, maar ook en juist omdat hier goede kansen kunnen liggen om aan de groeiende vraag naar vrijwilligers te voldoen. Het gaat in deze gevallen vaak om vooroordelen en een zekere terughoudendheid in organisaties. Begrijpelijk maar niet altijd terecht.

De avond werd ingeleid door wethouder Elly Beens, die een toelichting gaf op de positie van de gemeente in het kader van de participatiesamenleving en haar rol daarin. Zij gaf o.m. aan dat een dergelijke samenleving niet iets nieuws is, maar al enige jaren aan de orde zou zijn.

Sigrid Wijsman van het VIP vertelde kort het een en ander over het VIP en de vacaturebank en gaf daarna het stokje door aan Yvonne Posthumus van het project ‘Gewoon Doen’, een activiteit van het VIP.

Zij lichtte het project toe en gaf daarbij enige clienten van de GGZ en De Stolp de gelegenheid om te vertellen over hun positieve ervaringen m.b.t. vrijwilligerswerk in de praktijk.

John van den Oord, projectleider Stichting MEE Noord-Kennemerland Noord gaf een toelichting op diverse projecten voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Ook kwam het project Castricum Scoort aan bod, een vrijwilligersproject met het locale bedrijfsleven en sportverenigingen en met zeer bemoedigende resultaten. Belangrijk is mensen in trajecten van MEE niet te zien als mensen met fysieke of psychische beperking. De oorzaken van hun positie zijn van een andere aard en het gestelde doel is deze mensen (terug) te brengen naar betaald werk. Vrijwilligerswerk is daarin vaak een zeer goede stap en helpt daarbij. MEE heeft plannen om dit breder uit te zetten in BUCH verband. De wethouder toonde er alvast veel belangstelling voor.

Als laatste spreker kwam Frans Endel, voorzitter van de SportRaad, aan bod. Hij vertelde over de plannen van de SportRaad om ook als een vorm van stageburau te gaan functioneren. Jaarlijks krijgt de SportRaad een groeiend aantal aanvragen voor stages van studenten in sport(management)opleidingen. Het hoge aantal verbaasde de aanwezigen. Dergelijke stages kunnen indien gewenst met begeleiding van de SportRaad en de onderwijsinstelling worden ingezet bij sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties.

Na afloop was er voor de aanwezigen gelegenheid voor een drankje en om nog even onderling en met de sprekers contact te hebben. Daar maakten de meesten gebruik van. Het algehele gevoel over de avond was positief.