Theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè’ goed bezocht

Afgelopen donderdagavond (27-11-13) werd in De Beun de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hé’ gegeven t.b.v. begeleiders, coaches, trainers en scheidsrechters in de sport. Het door het ministerie van VWS gesubsidieerde en door de SportRaad naar Heiloo gehaalde theaterstuk werd met rond de 200 mensen zeer goed bezocht. Ook de waardering van het publiek was na afloop positief. Hoewel uiteraard de meeste bezoekers uit Heiloo afkomstig waren, toonde ook een flink aantal mensen uit andere plaatsen belangstelling.

De acteurs brachten op ludieke wijze het thema ‘naar een veiliger sportklimaat’ over het voetlicht. Bijzonder aardig was, dat de cast daarbij werd ondersteund door een aantal jonge sporters van de voetbalvereniging De Foresters, dat daar duidelijk veel plezier aan beleefde.

De kern van de door de acteurs gebrachte boodschap is positiviteit en plezier in sport. Uit veel onderzoek is gebleken, dat het benoemen van de dingen die goed worden gedaan in plaats van slecht, veel beter motiveert. Zowel met betrekking tot de prestaties zelf als plezier in de sport. Het voorkomt ook dat minder jonge sporters vroegtijdig afhaken.

Hoewel dit een open deur lijkt te zijn, blijkt de praktijk van alle dag aanzienlijk weerbarstiger en is inzicht in dit proces dus waardevol. En dat beperkt zich niet tot de sport. Want ook in de samenleving kennen wij vormen van geweld, agressie, negativiteit en gebrek aan respect. De boodschap is dus ook in een breder perspectief waardevol. Als mensen elkaar positief en met respect bejegenen, zullen dingen beter en gemakkelijker gaan.

De SportRaad heeft deze voorstelling naar Heiloo gehaald bij wijze van kick-off van het thema “Veilig Sportklimaat”. Zij is daarin gesteund door de gemeente Heiloo, die deze voorstelling financieel ondersteunt.

Zaak is nu wel, dat de voorstelling geen eenmalige gebeurtenis blijft maar leidt tot daadwerkelijk doen, het aangereikte inzicht in praktijk brengen. En dat is een proces, soms met grote maar vaker met kleine stapjes. Als steun in dit proces ontvingen de bezoekers na afloop een waaier met nuttige tips. De SportRaad ziet het als haar taak de verenigingen hierin te ondersteunen en zo (nog meer) te komen tot een positief en veilig sportklimaat in Heiloo, waarin sport vooral met plezier wordt beoefend. Door jong, maar als het even mogelijk is ook door oud.

 

20131129-011723.jpg